THE GIOI NGUOI NOI TIENG Online.
Ngọc Diễm khéo léo quảng bá văn hóa Việt qua áo dài

Hoa hậu Ngọc Diễm chuộng áo dài khi công tác ở Hàn Quốc Tiếp tục chuổi hoạt động tại JCI Asia Pacific Conference) 2019, Ngọc Diễm vừa tham gia cuộc họp National President – cuộc họp giữa các chủ tịch quốc gia nhằm trao đổi về tình hình hoạt động…

Ngọc Diễm khéo léo quảng bá văn hóa Việt qua áo dài
Hoa hậu Ngọc Diễm chuộng áo dài khi công tác ở Hàn Quốc Tiếp tục chuổi hoạt động tại JCI Asia Pacific Conference) 2019, Ngọc Diễm vừa tham gia cuộc họp National President – cuộc họp giữa các chủ tịch quốc gia nhằm trao đổi về tình hình hoạt... Xem thêm