THE GIOI NGUOI NOI TIENG Online.
HH Thu Hoài : “Bán hàng một cách có tâm và tử tế!”

Nói về Maku, điều có lẽ làm HH Thu Hoài tự tin nhất có lẽ là ở giá trị khác biệt vô cùng ngắn gọn: “Sạch – khoẻ”.

HH Thu Hoài : “Bán hàng một cách có tâm và tử tế!”

Nói về Maku, điều có lẽ làm HH Thu Hoài tự tin nhất có lẽ là ở giá trị khác biệt vô cùng ngắn gọn: “Sạch – khoẻ”.

Xem thêm