THE GIOI NGUOI NOI TIENG Online.
  Ngày 24/03/2021, tập đoàn CapitaLand cùng với CLA Real Estate Holdings (CLA) đã công bố kế hoạch sắp xếp (“Đề án”) theo Mục 210... CapitaLand đề xuất tái cơ cấu để nâng cao trọng tâm kinh doanh và mở rộng giá trị cổ đông

Ngày 24/03/2021, tập đoàn CapitaLand cùng với CLA Real Estate Holdings (CLA) đã công bố kế hoạch sắp xếp (“Đề án”) theo Mục 210 của Luật doanh nghiệp, Chương 50 của Singapore.

Đề án nhằm thực hiện đề xuất tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn để hợp nhất các nền tảng quản lý đầu tư bao gồm hoạt động kinh doanh lưu trú thành “Quản lý Đầu tư CapitaLand” (gọi tắt CLIM), dự kiến sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch Singapore; và đưa hoạt động kinh doanh phát triển bất động sản của Tập đoàn dưới hình thức sở hữu tư nhân, do CLA nắm giữ toàn bộ thông qua đề xuất cổ phần hóa CapitaLand khi hoàn thành đề án.

Với khối tài sản đang quản lý trị giá khoảng 115 tỷ đô la Singapore, CLIM dự kiến sẽ là nhà quản lý đầu tư bất động sản lớn nhất ở châu Á và là công ty niêm yết lớn thứ ba trên toàn cầu. Công ty kinh doanh phát triển bất động sản được tư nhân hóa sẽ phát triển các dự án để tạo nguồn cung cấp chính cho CLIM, giúp củng cố hệ sinh thái trong Tập đoàn.

Là một phần của đề án đề xuất, CapitaLand sẽ phân phát khoảng 48% cổ phiếu của CLIM cho tất cả các cổ đông Tập đoàn, không bao gồm CLA (cổ đông hợp lệ). Vì đây là hình thức phân phát 1-1 nên tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại CLIM ngay sau khi phát hành cổ phiếu CLIM sẽ bằng với tỷ lệ sở hữu hiện có của cổ đông hợp lệ tại CapitaLand.

Với khối tài sản quản lý trị giá khoảng 115 tỷ đô la Singapore, doanh nghiệp sắp niêm yết CLIM dự kiến sẽ là nhà quản lý đầu tư bất động sản lớn nhất ở châu Á và là công ty niêm yết lớn thứ ba trên toàn cầu. Các dự án phát triển văn phòng hạng A tại Singapore như Capital Tower và 79 Robinson Road là hai trong số các tài sản thuộc CLIM.

CapitaLand sẽ tiếp tục sở hữu 52%4 cổ phần khi niêm yết CLIM. Tập đoàn cũng sẽ phân phát 388,2 triệu cổ phiếu trong Quỹ tín thác thương mại tích hợp CapitaLand, chiếm 6,0% tổng số cổ phiếu còn tồn đọng của Quỹ, giảm tỷ lệ 28,9% cổ phần hiện tại của CapitaLand đang nắm trong Quỹ xuống còn tỷ lệ là 22,9%. CLA sẽ không tham gia vào việc chia cổ phiếu Quỹ, và theo đề án thì quyền lợi cố phiếu Quỹ sẽ được chia cho các cổ đông hợp lệ.

Các cổ đông hợp lệ dự kiến sẽ nhận được 4,102 đô la Singapore bằng tiền mặt và chứng quyền tương đương cho mỗi cổ phiếu CapitaLand mà họ sở hữu. Con số này cao hơn 24% so với giá giao dịch vừa qua của CapitaLand và là khoản tăng thêm 27% so với định giá trung bình trong một tháng trên thị trường. Giá phí tiền mặt sẽ không bị giảm đi bởi số cổ tức cuối cùng của năm 2020 sau khi việc trả cổ tức được thực hiện.

CLIM khi mới thành lập sẽ là một công ty quản lý đầu tư bất động sản tích hợp toàn diện với khả năng quản lý quỹ và bất động sản trên nhiều loại tài sản và nhiều loại quỹ tư nhân và quỹ niêm yết. Các nhà quản lý của tất cả các quỹ đầu tư bất động sản đã niêm yết và các quỹ ủy thác kinh doanh, cũng như các quỹ chưa niêm yết chọn lọc do CapitaLand quản lý sẽ hoạt động dưới quyền kiểm soát của CLIM. Các quỹ này có tổng quỹ của khối tài sản đang quản lý trị giá khoảng 78 tỷ đô la Singapore tính đến ngày 31/12/2020, và có tốc độ tăng trưởng hàng năm kép đạt khoảng 15% kể từ năm 2017. Hoạt động kinh doanh quản lý đầu tư của CLIM sẽ có khả năng mở rộng trên phương diện toàn cầu và tập trung vào doanh thu từ dịch vụ và tăng trưởng quỹ quản lý các tài sản đầu tư

Hoạt động kinh doanh lưu trú của CapitaLand, bao gồm đơn vị quản lý dịch vụ lưu trú hàng đầu thế giới The Ascott Limited (Ascott), cũng sẽ trở thành một phần của CLIM. Năng lực của kinh doanh lưu trú sẽ mang lại động cơ tăng trưởng vượt bậc cho doanh thu từ dịch vụ cũng như kinh nghiệm dày dặn đáp ứng cho việc mở rộng sang các lĩnh vực lưu trú dài hạn liền kề khác như bất động sản dành cho gia đình nhiều thế hệ. CLIM sẽ giữ cổ phần trong các quỹ đầu tư bất động sản đã niêm yết và quỹ tín thác kinh doanh, cũng như các quỹ tư nhân được quản lý. Trong danh mục đầu tư quản lý của CLIM sẽ có hơn 10,1 tỷ đô la Singapore2 các bất động sản chất lượng cao và có khả năng sinh lời. Đây hầu hết là các dự án tái đầu tư và đóng vai trò là nhánh tiềm năng để tăng trưởng quỹ quản lý cho các phương tiện gây quỹ của CLIM với thu nhập dự kiến đạt được trong vòng ba năm. Ngoài ra, việc tái đầu tư sẽ tạo ra nguồn lực tài chính để tăng trưởng hơn nữa.

Hoạt động kinh doanh liên quan đến phát triển bất động sản và các tài sản còn lại thuộc CapitaLand, với giá trị tài sản ròng theo quy ước khoảng 6,1 tỷ đô la Singapore, sẽ do CLA nắm giữ tư hữu sau khi hoàn thành đề án. Thỏa thuận được đề xuất sẽ giúp cổ đông hợp lệ nhận ra giá trị tức thời tạo ra từ hoạt động kinh doanh phát triển, là một mảng yêu cầu cam kết vốn cho các dự án dài hạn hơn.

Với năng lực phát triển sâu rộng, viêc tư nhân hóa công ty kinh doanh phát triển dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ CLIM bằng cách tham gia và hợp tác trong việc phát triển và tái phát triển các dự án thuộc CLIM và các Quỹ. Vì thế lợi ích của việc tái cấu trúc sẽ được hưởng lợi từ hệ sinh thái hiện hữu. Theo đó, CLIM sẽ có thể khai thác nguồn lực của danh mục đầu tư phát triển dự án làm nền tảng cho việc tăng trưởng của các Quỹ. Sau khi tái cấu trúc, công ty kinh doanh phát triển dự án được tư nhân hóa sẽ đóng vai trò kiến tạo những cơ hội kinh doanh mới đầy tiềm năng.

Ông Ng Kee Choe, Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand cho biết: “Những tiến bộ đáng kể mà CapitaLand đã đạt được trong vài năm qua đã giúp Tập đoàn từ một doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào phát triển truyền thống chuyển sang hình thức phát triển kinh doanh dựa trên thu nhập từ phí và sở hữu tài sản linh hoạt. Việc tái cơ cấu này là một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi của CapitaLand, tạo động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng, nâng cấp việc quản lý tài sản và đầu tư cũng như kinh doanh lưu trú, đồng thời hưởng lợi từ danh mục các dự án của Tập đoàn. Hoạt động này cũng sẽ mở rộng vị trí dẫn đầu thị trường của chúng tôi trong lĩnh vực kinh doanh quản lý đầu tư bất động sản châu Á. Các cổ đông sẽ có cơ hội duy trì đầu tư vào hoạt động kinh doanh tài sản linh hoạt thông qua CLIM, đồng thời được hưởng lợi từ giá trị đáng kể sẽ được khai mở”.

Ông Wong Kan Seng, Chủ tịch CLA Real Estate Holdings cho biết: “Là một trong những tập đoàn bất động sản đa dạng lớn nhất châu Á, việc tái cơ cấu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa CLIM vào quỹ đạo tăng trưởng tập trung cao, đồng thời giúp cho doanh nghiệp phát triển linh hoạt hơn để theo đuổi các dự án dài hạn và cần nhiều nguồn vốn. Với tư cách là cổ đông lớn của CLIM sau khi hoàn thành giao dịch đề xuất, đơn vị được tư hữu hóa của CapitaLand và nhánh đầu tư phát triển dự án sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng của CLIM với tư cách là một đối tác kinh doanh thông qua việc đóng góp tài sản mà CapitaLand sẽ kiến tạo sau khi tư nhân hóa. Cả hai đơn vị sẽ có sự hiệp lực đáng kể trên nhiều nền tảng và sức mạnh bổ sung để nắm bắt cơ hội phát triển trên thị trường”.

Ông Lee Chee Koon, Tổng Giám đốc Điều hành của Tập đoàn CapitaLand chia sẻ: “Mục tiêu của tái cấu trúc là để định hình sự tập trung và định vị tập đoàn là một tổ chức sở hữu tài sản linh hoạt và sử dụng vốn hiệu quả. Chúng tôi hướng đến những lĩnh vực kinh doanh mới; mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu và phát triển kinh doanh có lợi nhuận từ dịch vụ. Hiện tại, chúng tôi đang từng bước vươn tới vị trí dẫn đầu thị trường châu Á, trở thành tập đoàn quản lý đầu tư bất động sản toàn cầu, thông qua kinh nghiệm quản lý quỹ tín thác đầu tư bất động sản. Về tổng quan, hoạt động mua bán của công ty niêm yết REIMs gia tăng giá trị tài sản ròng trên thị trường vốn, chúng tôi vững tin CLIM có thể mang lại lợi nhuận cho cổ đông với quy mô, khả năng và một hệ sinh thái vững mạnh”.

Ông Lee chia sẻ thêm: “Kinh doanh phát triển bất động sản thường mất một thời gian dài và không nằm trong thị hiếu của các nhà đầu tư. Việc tư nhân hóa công ty phát triển dự án sẽ giúp chúng tôi quản lý vòng đời phát triển dự án tốt hơn, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ các loại tài sản và khu vực địa lý đa dạng. Chúng tôi có thể đưa ra nhiều quyết định đầu tư hiệu quả cân bằng giữa yếu tố lợi suất – rủi ro để thực hiện những dự án thu hút và có chu kỳ dài hơn. Việc tư nhân hóa công ty phát triền dự án như là nguồn lực đóng góp chính cho CLIM, hệ sinh thái CapitaLand vẫn được duy trì. Mối quan hệ tương hỗ này sẽ là lợi thế lớn đối với CLIM và tạo nên sự khác biệt so với những nhà quản lý đầu tư bất động sản khác”.

Được biết, ông Lee Chee Koon sẽ đảm nhận CLIM với vai trò Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn. Cùng với việc tái cơ cấu chiến lược, những sự sắp xếp phù hợp sẽ thúc đẩy sự tương tác và gắn kết giữa công ty niêm yết CLIM và công ty phát triển tư nhân để đảm bảo lợi thế kinh doanh xét về mặt quy mô, sức mạnh tổng hợp, khả năng và thế mạnh được bao hàm trong hệ sinh thái, được duy trì để mang lại lợi ích toàn diện cho CLIM và tập đoàn CapitaLand tái cấu trúc. Ông Jason Leow, hiện là Chủ tịch CapitaLand Singapore & Quốc tế, sẽ là Tổng Giám đốc Điều hành của CapitaLand Development, nhánh phát triển tư nhân hóa, công bố tái cơ cấu. Với cơ cấu quản lý tổ chức, việc tái cấu trúc Tập đoàn sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi Ban Quản lý giàu kinh nghiệm, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Trong khi những công ty thuộc Tập đoàn tận dụng sức mạnh hợp nhất để phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững cho Tập đoàn tái cấu trúc, cấu trúc quản trị phù hợp sẽ được thiết lập để đảm bảo nhận được sự tín nhiệm từ ban giám đốc và cổ đông.

Hiện tại, tiến độ đề án phụ thuộc vào những điều kiện luật pháp, sự phê duyệt của Tòa án tối cao Singapore, và sự phê duyệt của các cổ đông độc lập của CapitaLand tại Đại hội cổ đông thường niên và tại cuộc họp đề án. Temasek và các bên liên quan sẽ không được phép bầu tại cả Đại hội cổ đông thường niên và tại cuộc họp đề án. Theo sau đó là việc thực hiện thỏa thuận giữa các bên và tin công bố, CapitaLand sẽ phát hành và phân bố cho các cổ đông đúng hạn, tài liệu kế hoạch sẽ bao gồm, trong số đó, ý kiến của cố vấn tài chính độc lập và lưu ý đối với triệu tập Đại hội cổ đông thường niên và cuộc họp đề án, dự kiến diễn ra vào Quý 3/2021. Tài liệu giới thiệu về CLIM sẽ được phát hành và phân bố đến các cổ đông. Cuộc họp đề án dự kiến hoàn thành vào Quý 4/2021.