THE GIOI NGUOI NOI TIENG Online.
Citadines Central Binh Duong do Ascott quản lý mừng sinh nhật đầu tiên

Ngày 4/12/2019 – Citadines Central Binh Duong vừa tổ chức sự kiện đặc biệt kỷ niệm một năm hoạt động. Khu căn hộ dịch vụ gồm 204 căn, mở cửa vào tháng 11 năm ngoái, là khu căn hộ dịch vụ đầu tiên do Ascott quản lý tại tỉnh Bình…

Citadines Central Binh Duong do Ascott quản lý mừng sinh nhật đầu tiên
Ngày 4/12/2019 – Citadines Central Binh Duong vừa tổ chức sự kiện đặc biệt kỷ niệm một năm hoạt động. Khu căn hộ dịch vụ gồm 204 căn, mở cửa vào tháng 11 năm ngoái, là khu căn hộ dịch vụ đầu tiên do Ascott quản lý tại tỉnh... Xem thêm