THE GIOI NGUOI NOI TIENG Online.
Đức Vincie tái hiện Sài Gòn xưa thông qua BST Ngọc Viễn Đông

Nhà thiết kế Đức Vincie vừa cho ra mắt bộ sưu tập áo dài mới mang tên Ngọc Viễn Đông. Đức Vincie truyền thông điệp giữ gìn áo dài, tết cổ truyền trong bộ sưu tập Ngọc Viễn Đông Đúng như tên gọi, bộ sưu tập là sự quy tụ…

Đức Vincie tái hiện Sài Gòn xưa thông qua BST Ngọc Viễn Đông
Nhà thiết kế Đức Vincie vừa cho ra mắt bộ sưu tập áo dài mới mang tên Ngọc Viễn Đông. Đức Vincie truyền thông điệp giữ gìn áo dài, tết cổ truyền trong bộ sưu tập Ngọc Viễn Đông Đúng như tên gọi, bộ sưu tập là sự quy... Xem thêm