THE GIOI NGUOI NOI TIENG Online.
Lã Thanh Huyền đầu tư 2 triệu USD cho kim cương

Diễn viên Lã Thanh Huyền mạnh tay đầu tư 2 triệu USD (gần 51 tỷ đồng) cho kim cương, giữ chức Chủ tịch của Deam Diamond. Cuối tuần trước, diễn viên Tình yêu và tham vọng thu hút sự quan tâm của khán giả khi đăng biên bản hợp tác…

Lã Thanh Huyền đầu tư 2 triệu USD cho kim cương
Diễn viên Lã Thanh Huyền mạnh tay đầu tư 2 triệu USD (gần 51 tỷ đồng) cho kim cương, giữ chức Chủ tịch của Deam Diamond. Cuối tuần trước, diễn viên Tình yêu và tham vọng thu hút sự quan tâm của khán giả khi đăng biên bản hợp... Xem thêm