THE GIOI NGUOI NOI TIENG Online.
NTK Ivan Trần tiếp tục lan tỏa yêu thương đến bệnh nhi ung thư

Với mong muốn tiếp tục “thắp sáng ước mơ” của các bạn nhỏ kém may mắn, NTK Ivan Trần thực hiện dự án “I don’t care” cùng lời kêu gọi mọi người chung tay, giúp đỡ các bệnh nhi bị ung thư có thêm nhiều ý chí, nghị lực không…

NTK Ivan Trần tiếp tục lan tỏa yêu thương đến bệnh nhi ung thư
Với mong muốn tiếp tục “thắp sáng ước mơ” của các bạn nhỏ kém may mắn, NTK Ivan Trần thực hiện dự án “I don’t care” cùng lời kêu gọi mọi người chung tay, giúp đỡ các bệnh nhi bị ung thư có thêm nhiều ý chí, nghị lực... Xem thêm